بهترین ربات فارکس

برای مدیران استراتژی

بدان سبب باید استراتژی ها را مورد ارزیابی قرارداد که موفقیت امروز نمی تواند موفقیت فردا را تضمین نماید و موفقیت همیشه موجب بروز مسائل جدید و گوناگون می شود؛ سازمانی که به وضع کنونی خود بسنده نمی کند یا دچار نخوت و تکبر شود، محکوم به فناخواهد بود.

موانع اجرای مدیریت استراتژیک در آموزش و پرورش: تأملی بر دیدگاه مدیران و کارشناسان سازمان آموزش و پرورش استان کردستان

هدف
مقاله حاضر بررسی موانع اجرای استراتژی در سازمان آموزش و پرورش استان کردستان
است. به منظور حصول به چنین هدفی، با انتخاب یک رویکرد کیفی بر مبنای روش توصیفی-
پیمایشی و با استفاده از مصاحبه ‌ ی نیمه برای مدیران استراتژی سازمان ‌ یافته با مدیران و کارشناسان سازمان آموزش و پرورش
استان کردستان داده ‌ های پژوهشی، جمع ‌ آوری و از طریق روش برای مدیران استراتژی تحلیل محتوا مورد تحلیل قرار
گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که موانع ادراکی، نگرشی و مهارتی (موانع فردی) و
کمبود منابع سازمانی، ناکارآمدی ساختار سازمان، ناکارآمدی فرهنگ سازمان، عدم
اثربخشی دوره ‌ های
آموزشی، ناکارآمدی مدیریت عالی سازمان برای مدیران استراتژی و مداوم نبودن نظارت و ارزشیابی (موانع زمینه ‌ ای سازمانی)، از جمله موانع و مشکلات
عمده در اجرای استراتژی ‌ های سازمان آموزش و پرورش استان کردستان می ‌ باشند.

کلیدواژه‌ها

  • مدیریت استراتژیک
  • آموزش و پرورش
  • اجرای استراتژی
  • موانع اجرای استراتژی

عنوان مقاله [English]

The Obstacles of Strategic Management Implementation in the Kurdistan’s Organization of Education: A Reflection on the Managers’ and برای مدیران استراتژی Senior Experts’ Views

نویسندگان [English]

The purpose of this study was to identify strategic implementation obstacles in the Kurdistan educational organization. Qualitative برای مدیران استراتژی approach via semi structured interviewing was used to collect data. Using theoretical sampling method, the organization’s Director General, his deputies and the organization’s senior experts were interviewed. Results showed that Kurdistan’s Organization of Education is confronting several obstacles برای مدیران استراتژی when its strategic plans one implemented among which cognitive, attitude and skill- related برای مدیران استراتژی obstacles (individual obstacles), insufficient organizational resources, ineffective organizational structure and culture, ineffective professional development training, ineffective leadership, and irregular supervision and evaluation (organizational obstacles) are remarkable.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا