انواع استراتژی فارکس

اسیلاتور ها

1-روندها (trend): شناخته شده ترین اعضای این خانواده ابر های ایچیموکو انواع موینگ اورج ها هستند مهمترین ویژگی مشترک اعضای این خانواده قرار گرفتن اندیکاتور ها بر روی خود نمودار قیمتی (میله و یا کندل هاس ) 2-اسیلاتور ها (oscillators): به تفصیل در ادامه مطلب توضیح داده خواهد شد. 3-حجم(volume): دسته ای از ندیکاتور ها که صرفا حجم و ارزش معاملات رو مورد انالیز قرار میدهند همان اندیکاتور حجمی که عموم تحلیل گران در زیر نمودارهایشان قرار میدهند از این خانواده هستند. 4-اندیکاتور بیل ویلیام(bill wiliams): مجموعه ای از اندیکاتور های که جناب بیل ویلیامز خالق آنها بوده و به احترام تلاش های ایشون در یک خانواده قرار گرفته اند شناخته شده ترین اندیکاتور این خانواده اندیکاتور Aligator هست البته در این خانواده دو اسیلاتور نیز وجود دارد، Accelerator oscillator و awesome oscillator که در بازار ایران کمتر استفاده می شود اما در آینده حتما مجموع مباحثی برای معرفی این اسیلاتور ها خدمت اساتید و خوانندگان سایت وزین فراچارت تقدیم خواهم کرد.
همانطور که مشاهده کردید اسیلاتور ها یکی از 4 زیر مجموعه خانواده اندیکاتور ها هستند. پس به یاد داشته باشید نه تنها دو لغت اندیکاتور و اسیلاتور هم معنی و مترادف نیستند بلکه اسیلاتور ها یکی از زیر مجموعه های اندیکاتور ها محسوب میشوند، و این اولین تفاوت اسیلاتور و اندیکاتور هست.

تفاوتهای اندیکاتور ها و اسیلاتور ها

همگی ما بارها و بارها از اصطلاح اسیلاتور و اندیکاتور استفاده کردیم حتی گاهی اوقات به اشتباه آن ها را هم معنی فرض و به جای یک دیگر به کار برده ایم; همین اشتباه ساده و رایج سبب شد دایره کاربرد این دو ابزار در جامعه تکنیکال ایران محدود به گرفتن واگرایی ها بشه و ما از درک بخش بزرگی از پتانسیل های اندیکاتور ها و اسیلاتور ها محروم بشویم; به همین علت تصمیم گرفتم در این مقاله به برسی 3 تفاوت این دو ابزار مهم بپردازم.

اندیکاتور چیست:

اندیکاتور ها (indicator) یا ترجمه فارسی آن شاخص ها مجموعه ای از توابع هستند که از انواع میانگین ها یا حجم معاملات برای گرفتن هشدار ها ; تایید ها ; و از همه با اهمیت تر سنجش قدرت روند ها و یا حتی پیش بینی آینده روند ها! در کنار الگو ها و یا سایر ابزار ها در نمودار ها مورد استفاده قرار میگرند.

اندیکاتور ها به چهار خانواده اصلی تقسیم میشوند:

۱- روندها (trend) : شناخته شده ترین اعضای این خانواده ابر های ایچیموکو انواع موینگ اورج ها هستند مهمترین ویژگی مشترک اعضای این خانواده قرار گرفتن اندیکاتور ها بر روی خود نمودار قیمتی (میله و یا کندل هاس )

۲- اسیلاتور ها (oscillators) : به تفصیل در ادامه مطلب توضیح داده خواهد شد.

۳- حجم(volume) : دسته ای از ندیکاتور ها که صرفا حجم و ارزش معاملات رو مورد انالیز قرار میدهند همان اندیکاتور حجمی که عموم تحلیل گران در زیر نمودارهایشان قرار میدهند از این خانواده هستند.

۴- اندیکاتور بیل ویلیام(اسیلاتور ها bill wiliams) : مجموعه ای از اندیکاتور های که جناب بیل ویلیامز خالق آنها بوده و به احترام تلاش های ایشون در یک خانواده قرار گرفته اند شناخته شده ترین اندیکاتور این خانواده اندیکاتور Aligator هست البته در این خانواده دو اسیلاتور نیز وجود دارد.
Accelerator oscillator و awesome oscillator که در بازار ایران کمتر استفاده می شود اما در آینده حتما مجموع مباحثی برای معرفی این اسیلاتور ها خدمت اساتید و خوانندگان سایت وزین فراچارت تقدیم خواهم کرد.

همانطور که مشاهده کردید اسیلاتور ها یکی از ۴ زیر مجموعه خانواده اندیکاتور ها هستند; پس به یاد داشته باشید نه تنها دو لغت اندیکاتور و اسیلاتور هم معنی و مترادف نیستند بلکه اسیلاتور ها یکی از زیر مجموعه های اندیکاتور ها محسوب میشوند; و این اولین تفاوت اسیلاتور و اندیکاتور هست.

اسیلاتور چیست؟

اسیلاتور ها (oscillators) یا ترجمه فارسی آن ارتعاش سنج ; نوسانگر به مجموعه ای از اندیکاتور ها اطلاق میشود که هدفشان درک و سنجش میزان هیجان خریداران و فروشندگان است; در حقیقت اسیلاتور ها سعی دارند دماسنج هیجانات خریداران و فروشندگان فعال در سهم باشند و ما را از میزان هیجان خرید و فروش حاضر در معاملات اگاه کنند .

اجازه بدید توجه شما رو به این تصاویر بسیار مشهور سیکل هیجانات روحی سرمایه گذاران جلب کنم; اسیلاتور ها دقیقا سعی دارند به شما بگویند معامله گران در چه مرحله و نقطه ای از این سیکل روحی هستند.

برای همین اسیلاتور ها دارای دو محدوده هستند; اشباع خرید اشباع فروش; پس تفاوت دوم میشود قرار گرفتن محدوده خرید و فرش هیجانی در اسیلاتور ها; در عموم اسیلاتور های مشهور اشباع خرید در محدوده بیش از ۷۰ قرار دارد و حکایت از اوج هیجان زدگی در خریداران است و اشباع فروش در محدوده کمتر از ۳۰ و حکایت از اوج هیجان شتاب زدگی در فروشندگان است; این در حالیست که در سایر اندیکاتور ها مثل adx موینگ اورج ها ابر های ایچوموکو و … چنین چیزی وجود نداره; پس نوسانگرهای پر کاربرد RSI و DT oscillator و Stochasic و CCI و MACD از نوع اسیلاتور هستند.

نکته مهم:

وقتی بازاری که با آن کار میکنید روندی قوی ندارد یا رنج است این مناطق هیجان خرید و فروش به درستی نقاط ورود و خروج را به شما نشان میدهند; ولی در یک بازار قوی و روند دار; رفتن اسیلاتورها در مناطق اشباع خود حکایت از قوی بودن و ادامه دار بودن روند فعلی دارند; پس این مهم است که نموداری که تحلیل می کنید روند دار است یا خنثی!

اما تفاوت سوم اسیلاتور ها و اندیکاتور ها در گرفتن واگرایی ها میباشد; ما صرفا اجازه داریم از اسیلاتور ها واگرایی بگیریم! اسیلاتور های مثل macd و rsi و cci محبوب ترین اسیلاتور ها برای اخذ واگراییست; در 3 زیر مجموعه دیگر اندیکاتور ها شامل اندیکاتور های حجم ; اندیکاتور های روند ; اندیکاتور های بیل ویلیامز واگرایی گرفتن متداول و مشروع نمیباشد دلیل این امر به فلسفه ماهیت و فرمول دیگر اندیکاتور ها بر میگردد.

تفاوت اندیکاتور ها و اسیلاتور ها در چیست؟

تفاوت اندیکاتور ها و اسیلاتور ها در چیست؟

همه ما بارها و بارها از اصطلاح اسیلاتور و اندیکاتور استفاده کردیم حتی گاها به اشتباه آن ها رو مترادف فرض و به جای یک دیگر به کار برده ایم. همین اشتباه ساده و رایج باعث شد دایره کاربرد این دو ابزار در اسیلاتور ها جامعه تکنیکال ایران محدود به گرفتن واگرایی ها بشه و ما از […]

همه ما بارها و بارها از اصطلاح اسیلاتور و اندیکاتور استفاده کردیم حتی گاها به اشتباه آن ها رو مترادف فرض و به جای یک دیگر به کار برده ایم. همین اشتباه ساده و رایج باعث شد دایره کاربرد این دو ابزار در جامعه تکنیکال ایران محدود به گرفتن واگرایی ها بشه و ما از درک بخش بزرگی از پتانسیل های اندیکاتور ها و اسیلاتور ها محروم شویم، به همین دلیل تصمیم گرفتم در این مقاله به برسی سه تفاوت این دو ابزار مهم بپردازم.

اندیکاتور چیست:

اندیکاتور ها (indicator) یا ترجمه فارسی آن شاخص ها مجموعه ای از توابع هستند که از انواع میانگین ها یا حجم معاملات برای گرفتن هشدار ها , تایید ها , و از همه مهمتر سنجش قدرت روند ها و یا حتی پیش بینی آینده روند ها! در کنار الگو ها و یا سایر ابزار ها در نمودار ها مورد استفاده قرار میگرند.

اندیکاتور ها به چهار خانواده اصلی تقسیم میشوند:

1-روندها (trend): شناخته شده ترین اعضای این خانواده ابر های ایچیموکو انواع موینگ اورج ها هستند مهمترین ویژگی مشترک اعضای این خانواده قرار گرفتن اندیکاتور ها بر روی خود نمودار قیمتی (میله و یا کندل هاس ) 2-اسیلاتور ها (oscillators): به تفصیل در ادامه مطلب توضیح داده خواهد شد. 3-حجم(volume): دسته ای از ندیکاتور ها که صرفا حجم و ارزش معاملات رو مورد انالیز قرار میدهند همان اندیکاتور حجمی که عموم تحلیل گران در زیر نمودارهایشان قرار میدهند از این خانواده هستند. 4-اندیکاتور بیل ویلیام(bill wiliams): مجموعه ای از اندیکاتور های که جناب بیل ویلیامز خالق آنها بوده و به احترام تلاش های ایشون در یک خانواده قرار گرفته اند شناخته شده ترین اندیکاتور این خانواده اندیکاتور Aligator هست البته در این خانواده دو اسیلاتور نیز وجود دارد، Accelerator oscillator و awesome oscillator که در بازار ایران کمتر استفاده می شود اما در آینده حتما مجموع مباحثی برای معرفی این اسیلاتور ها خدمت اساتید و خوانندگان سایت وزین فراچارت تقدیم خواهم کرد.
همانطور که مشاهده کردید اسیلاتور ها یکی از 4 زیر مجموعه خانواده اندیکاتور ها هستند. پس به یاد داشته باشید نه تنها دو لغت اندیکاتور و اسیلاتور هم معنی و مترادف نیستند بلکه اسیلاتور ها یکی از زیر مجموعه های اندیکاتور ها محسوب میشوند، و این اولین تفاوت اسیلاتور و اندیکاتور هست.

اسیلاتور چیست؟

اسیلاتور ها (oscillators) یا ترجمه فارسی آن ارتعاش سنج , نوسانگر به مجموعه ای از اندیکاتور ها اطلاق میشود که هدفشان درک و سنجش میزان هیجان خریداران و فروشندگان است. در حقیقت اسیلاتور ها سعی دارند دماسنج هیجانات خریداران و فروشندگان فعال در سهم باشند و ما را از میزان هیجان خرید و فروش حاضر در معاملات اگاه کنند . اجازه بدید توجه شما رو به این تصاویر بسیار مشهور سیکل هیجانات روحی سرمایه گذاران جلب کنم. اسیلاتور ها دقیقا سعی دارند به شما بگویند معامله گران در چه مرحله و نقطه ای از این سیکل روحی هستند.
برای همین اسیلاتور ها دارای دو محدوده هستند، اشباع خرید اشباع فروش. پس تفاوت دوم میشود قرار گرفتن محدوده خرید و فرش هیجانی در اسیلاتور ها. در عموم اسیلاتور های مشهور اشباع خرید در محدوده بیش از 70 قرار دارد و حکایت از اوج هیجان زدگی در خریداران است و اشباع فروش در محدوده کمتر از 30 و حکایت از اوج هیجان شتاب زدگی در فروشندگان است. این در حالیست که در سایر اندیکاتور ها مثل adx موینگ اورج ها ابر های ایچوموکو و … چنین چیزی وجود نداره. پس نوسانگرهای پر کاربرد RSI و DT oscillator و Stochasic و CCI و MACD از نوع اسیلاتور هستند.

نکته مهم:

وقتی بازاری که با آن کار میکنید روندی قوی ندارد یا رنج است این مناطق هیجان خرید و فروش به درستی نقاط ورود و خروج را به شما نشان میدهند. ولی در یک بازار قوی و روند دار، رفتن اسیلاتورها در مناطق اشباع خود حکایت از قوی بودن و ادامه دار بودن روند فعلی دارند. پس این مهم است که نموداری که تحلیل می کنید روند دار است یا خنثی! اما تفاوت سوم اسیلاتور ها و اندیکاتور ها در گرفتن واگرایی هاست. ما صرفا اجازه داریم از اسیلاتور ها واگرایی بگیریم! اسیلاتور های مثل macd و rsi اسیلاتور ها و cci محبوب ترین اسیلاتور ها برای گرفتن واگراییست. در سه زیر مجموعه دیگر اندیکاتور ها شامل اندیکاتور های حجم , اندیکاتور های روند , اندیکاتور های بیل ویلیامز واگرایی گرفتن متداول و مشروع نیست علت این امر به فلسفه ماهیت و فرمول سایر اندیکاتور ها بر میگردد.

اسیلاتور ها


وبلاگ ترید به مباحث و آموزش های پیرامون بورس و مسائل مربوط به آن میپردازد . اگر شما نیز دانشی در این زمینه دارید ، با عضویت در وبلاگ به جمع نویسندگان ما بپیونید و معلومات خود را به اشتراک بگذراید .

تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک ابتدا ما را با عنوان فارکس بوک و آدرس forexbook.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما اسیلاتور ها قرار میگیرد.

همانطور که در درس قبل اشاره شد اسيلاتورها يکي از مهمترين خانواده هاي انديکاتورها هستند.

اسيلاتورها به دو دسته Banded و Centered تقسيم بندي مي شوند. عمده سيگنال هاي اسيلاتورهاي Centered بر مبناي خط مرکزي و اسيلاتورهاي Banded بر مبناي محدوده هاي بيش خريد و بيش فروش ايجاد مي شود.

اسيلاتورها سه نمونه سيگنال يا تحليل عمده به معامله گر مي دهند:

1- سيگنال خريد يا فروش بر اساس خط مرکزي

2- سيگنال خريد و فروش بر اساس محدوده بيش خريد و بيش فروش Overbought و Oversold

3- سيگنال خريد و فروش بر اساس واگرايي Divergence

بر مبناي عبور شاخص اسيلاتور از خط مرکزي مي توان تشخيص داد که روند صعودي يا نزولي است. بدين مفهوم که اگر شاخص اسيلاتور از پايين رو به بالا حرکت کرد سيگنال خريد يا صعود ايجاد مي شود و اگر از بالا رو به پايين حرکت کرد و از خط مرکزي عبور کرد سيگنال فروش يا نزول ايجاد مي شود.

در اسيلاتورهاي Banded خط مرکزي عدد 50 يا نقطه ميانه آنها است و در اسيلاتورهاي Centered خط مرکزي نقطه صفر است.

محدوده هاي بيش خريد و بيش فروش تنها در اسيلاتورهاي Banded به وجود مي آيد.

سيگنال فروش در اين اسيلاتورها زماني به وجود مي آيد که شاخص اسيلاتور از محدوده بيش خريد خارج شود. محدوده بيش خريد در بين اسيلاتورهايي که بصورت Banded از صفر تا 100 فاصله دارند معمولا روي عدد 70 يا 80 تعريف مي شود. بنابراين ورود شاخص اسيلاتور به محدوده بالاي 70 يا 80 ملاک تصميم گيري نيست بلکه خروج قيمت از اين محدوده نشان دهنده تضعيف و به احتمال زياد بازگشت روند است.

عکس حالت خروج از محدوده بيش خريد مي تواند در محدوده بيش فروش نيز روي دهد. بدين معنا که با ورود شاخص اسيلاتور به محدوده بيش فروش سيگنال يا تحليلي انجام نمي شود بلکه با خروج اسيلاتور از محدوده 20 يا 30 رو به بالا، صعودي بودن قيمت يا تضعيف روند نزولي تفسير مي شود.

به تناقض بين رفتار قيمت و رفتار انديکاتور واگرايي گفته مي شود. در روند صعودي واگرايي در انتهاي ريز موج هاي صعودي و در روند نزولي واگرايي در ريز موج هاي نزولي به نمايش در مي آيد.

واگرايي ابزار بسيار مفيدي براي تشخيص کاسته شدن قدرت روند يا بازگشت روند است. اين ابزار اسیلاتور ها معمولا احتمال خطاي کمتري نسبت به ساير استفاده هاي انديکاتورها دارد.

زماني که انتهاي ريز موج هاي صعودي قيمت هر بار در هر قله جديد بالاتر از قله قبلي يا سقف قبلي تشکيل شوند اما قله ها يا سقف هاي مترادف و همراستاي انديکاتور مانند قيمت رفتار نکند و هر بار سقف جديد هم راستا با سقف قبلي خودش يا پايين تر از سقف قبلي خودش تشکيل شود واگرايي يا تناقض در انتهاي روند صعودي ايجاد شده است که نشانه اي از بازگشت روند صعودي به نزولي خواهد بود.

در روند نزولي زماني که انتهاي ريز موج هاي نزولي قيمت هر بار در هر دره جديد پايين تر از دره قبلي يا کف قبلي تشکيل شوند اما دره ها يا کف هاي مترادف و همراستاي انديکاتور مانند قيمت رفتار نکند و هر بار کف جديد هم راستا با کف قبلي خودش يا بالاتر از کف قبلي خودش تشکيل شود واگرايي يا تناقض در انتهاي روند نزولي ايجاد شده است که نشانه اي از بازگشت روند نزولي به صعودي خواهد بود.

RSI يکي از معروفترين انديکاتورهاي مورد استفاده معامله گران و تحليلگران بازار ارز است که نيرو و شتاب بازار را نشان مي دهد.

سه نمونه استفاده اي که براي اسيلاتورها گفتيم را در اين انديکاتور به وضح مي توان به کار برد. با اين وجود عبور شاخص RSI از خط مرکزي اش که عدد 50 باشد چندان براي معامله و تحليل مناسب نيست اما خروج از محدوده هاي بيش خريد و بيش فروش براي نشان دادن انتهاي روند و واگرايي هايي که نشان مي دهد به شدت کاربردي است. تصوير بالا يکي از واگرايي هاي اين انديکاتور را نشان مي دهد.

اين انديکاتور محبوب ترين انديکاتور در بين معامله گران تکنيکال است که از اختلاف بين ميانگين متحرک هاي با دوره زماني مختلف ترسيم و تشکيل مي شود.

استفاده اول از اين انديکاتور به عبور ميله ها و شاخص خود MACD از خط مرکزي صفر مربوط مي شود. با عبور از خط صفر با توجه به جهتي که شاخص انديکاتور از بالا به پايين يا از پايين به بالا عبور کرده است جهت کلي روند پيش بيني و تحليل مي شود.

با توجه به اينکه در اين انديکاتور محدوده بيش خريد و بيش فروش نداريم روش دوم استفاده از اين انديکاتور با ساير اسيلاتورها کمي متفاوت است. در استفاده دوم از اين انديکاتور گفته مي شود با قرار گرفتن MACD SMA که يک ميانگين متحرک با دوره زماني کوتاه تر است و در نرم افزار متاتريدر به شکل نقطه چين قرمز رنگ به نمايش در مي آيد در روي امتداد ميله ها جهت و روند نزولي نشان داده مي شود و با عبور MACD SMA به زير امتداد ميله ها در زير خط مرکزي روند و جهت صعودي نشان داده مي شود.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا