بهترین و مطمئن ترین کارگزاران در ایران

صف خرید و صف فروش سهام چیست؟

صف خرید | آموزش بورس

صف فروش چیست؟ چگونه شکل می‌گیرد؟

اما صف فروش چیست. در واقع صف فروش را می‌توان عکس پدیده صف خرید دانست. یعنی زمانی که سهم روندی نزولی را تجربه می‌کند و تا کف مجاز روزانه افت کرده است، فزونی عرضه بر تقاضا به تشکیل صف فروش صف خرید و صف فروش سهام چیست؟ می‌انجامد. در این شرایط قیمت سهم 5 درصد کاهش داشته است.

در این قیمت دیگر هیچ معامله‌گری در سمت خرید سهام وجود ندارد و در عین حال امکان فروش سهم در قیمت پایین‌تر نیز وجود ندارد. در نتیجه انباشته شدن سفارش‌های فروش از سوی سهامدارنی در قصد نقد کردن سهام خود را دارند سبب می‌شود تا شاهد شکل‌گیری صف فروش در سهم مورد نظر باشیم.

هر چه تعداد سهام در صف فروش بیشتر باشد در اصطلاح گفته می‌شود که صف سنگین است.

چگونه در صف فروش سهام بفروشیم؟

فروش سهام در صف فروش نیز همانند بخش خریداری سهم در صف خرید می‌تواند باشد. به این ترتیب سهامدار شرکتی که با افت حداکثری قیمت در معاملات روزانه مواجه شده و با غلبه عرضه بر تقاضا به صف فروش رفته است می‌تواند سفارش فروش خود را در سامانه معاملاتی ثبت کند. در این حالت نیز کسانی که در جایگاه بالاتری در صف فروش قرار دارند یا نسبت به سایر سهامدران سفارش فروش خود را زودتر ثبت کرده‌اند از شانس بیشتری برای فروش سهم برخوردارند و با ثبت اولین سفارش خرید در سامانه بسته به حجم سفارش، از ابتدای صف فروش سهام فروخته شده و به متقاضی واگذار می‌شود.

صف خرید | آموزش بورس

گزارش بورس امروز چهارشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۱

شاخص کل بورس سه شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۱ در نهایت با کاهش ۱۵۲۷ بر روی کانال یک میلیون و ۵۵۵ هزار و ۶۸۲ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز چهارشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۱ را بخوانید.

گزارش بورس امروز سه شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۱ | نقشه بازار امروز چگونه بود؟

شاخص کل بورس دوشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۱ در نهایت با کاهش ۲۵۰۰۸ بر روی کانال یک میلیون و ۵۵۷ هزار و ۲۱۳ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز سه شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۱ را بخوانید.

گزارش بورس امروز دوشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۱ | هجوم حقیقی ها برای خرید این سه سهم

شاخص کل بورس یکشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۱ در نهایت با کاهش ۱۵۲۸۶ بر روی کانال یک میلیون و ۵۷۹ هزار و ۶۹۱ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز دوشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۱ را بخوانید.

گزارش بورس امروز یکشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۱ | کدام نمادها ورود پول حقیقی داشتند؟

شاخص کل بورس شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ در نهایت با کاهش ۱۵۲۸۶ بر روی کانال یک میلیون و ۵۷۹ هزار و ۶۹۱ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز یکشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۱ را بخوانید.

گزارش بورس امروز شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ | صف های خرید سنگین در دو عرضه اولیه جدید

شاخص کل بورس چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ در نهایت با کاهش ۱۱۰۴۷ بر روی کانال یک میلیون و ۵۹۴ هزار و ۹۷۶ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ را بخوانید.

گزارش بورس امروز چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ | قرمزپوشی شاخص ها در آخرین روز معاملاتی هفته

شاخص کل بورس سه شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ در نهایت با افزایش ۲۲۲۲۵ بر روی کانال یک میلیون و ۶۰۶ هزار و ۲۶ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ را بخوانید.

گزارش بورس امروز سه شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ | شاخص کل به ابرکانال ۱.۶ میلیون واحد رسید

شاخص کل بورس دوشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ در نهایت با افزایش ۱۰۸۲۰ بر روی کانال یک میلیون و ۵۸۳ هزار و ۸۰۰ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز سه شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ را بخوانید.

گزارش بورس امروز دوشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ورود پول حقیقی چقدر بود؟

شاخص کل بورس یکشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ در نهایت با کاهش ۵۴۳۱ بر روی کانال یک میلیون و ۵۷۲ هزار و ۹۷۹ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز دوشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ را بخوانید.

گزارش بورس امروز یکشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ | رکود ارزش معاملات شکسته شد!

شاخص کل بورس شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ در نهایت با افزایش ۱۳۹۶۱ بر روی کانال یک میلیون و ۵۷۸ هزار و ۴۱۱ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز یکشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ را بخوانید.

گزارش بورس امروز شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ورود پول حقیقی به این سه نماد

شاخص کل بورس چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ در نهایت با افزایش ۲۴۹۱۸ بر روی کانال یک میلیون و ۵۶۴ هزار و ۴۴۹ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ را بخوانید.

گزارش بورس امروز چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شاخص کل بورس سه شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ در نهایت با کاهش ۵۶۸ بر روی کانال یک میلیون و ۵۳۹ هزار و ۵۳۰ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ را بخوانید.

گزارش بورس امروز سه شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ۷ نماد تاثیرگذار بر شاخص کل

شاخص کل بورس دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ در نهایت با کاهش ۱۲۹۴۳ بر روی کانال یک میلیون و ۵۴۰ هزار و ۹۹ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز سه شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ را بخوانید.

گزارش بورس امروز دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ | سه نماد پرتقاضای امروز

شاخص کل بورس یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ در نهایت با افزایش ۹۱۵۱ بر روی کانال یک میلیون و ۵۵۲ هزار و ۹۹۹ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ را بخوانید.

گزارش بورس امروز یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ | صف سنگین خرید در این نماد پالایشی

شاخص کل بورس شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ در نهایت با افزایش ۱۴۰۷۸ بر روی کانال یک میلیون و ۵۴۳ هزار و ۷۹۶ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ را بخوانید.

گزارش بورس امروز شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ | بیشترین ورود پول به این دو نماد پالایشی

شاخص کل بورس سه شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ در نهایت با افزایش ۶۲۴۶ بر روی کانال یک میلیون و ۵۲۹ هزار و ۷۱۷ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ را بخوانید.

گزارش بورس امروز سه شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱

شاخص کل بورس دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ در نهایت با افزایش ۱۰۳۲ بر روی کانال یک میلیون و ۵۲۳ هزار و ۴۷۱ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز سه شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ را بخوانید.

گزارش بورس امروز یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شاخص کل بورس شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ در نهایت با افزایش ۱۰۶۰ بر روی کانال یک میلیون و ۵۲۲ هزار و ۴۸۴ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ را بخوانید.

گزارش بورس امروز شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ | بیشترین رشد قیمت در این سه نماد

شاخص کل بورس چهارشنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ در نهایت با کاهش ۱۴۳۴ بر روی کانال یک میلیون و ۵۲۱ هزار و ۴۳۲ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ را بخوانید.

گزارش بورس امروز سه شنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ | خروج پول حقیقی از عالیجناب بورس! + فیلم

شاخص کل بورس دوشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ در نهایت با افزایش ۲۵۳۴ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۵۰۷ هزار و ۲۴۹ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز سه شنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ را بخوانید.

گزارش بورس امروز دوشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

شاخص کل بورس یکشنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ در نهایت با کاهش ۷۴۸۸ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۵۰۴ هزار و ۷۳۱ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز دوشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ را بخوانید.

آسان‌ترین استراتژی در صف خرید و صف فروش

صف خرید و صف فروش از اصطلاحاتی است که در بازار سرمایه زیاد به گوش می‌خورد. با توجه به هیجانی و یک‌طرفه بودن بورس ایران، صف‌های بی‌شماری در زمان صعودی یا نزولی بودن بازار به چشم می‌خورند.

در اکثر مواقع در پشت این صف‌ها دلیل منطقی وجود ندارد. برای یادگیری بهتر این دو اصطلاح به سراغ توضیح دقیق‌تر مفهوم آن می‌رویم.

مفهوم صف خرید و فروش سهام چیست؟

در اکثر بازارهای جهانی قیمت سهم با توجه به عرضه و تقاضای سهم مشخص می‌شود. اگر سهمی عرضه بیشتری داشته باشد قیمت حالت نزولی شارپ به خود گرفته و اگر تقاضای بیشتری داشته باشد قیمت حالت صعودی شارپ به خود می‌گیرد.

اما در بازار بورس ایران تمامی سهم‌ها در یک بازه مشخص مثبت و منفی معامله می‌شوند که این بازه با توجه به قیمت پایانی روز قبل مشخص شده و روزانه تغییر می‌کند.

زمانی که تقاضای سهم نسبت به عرضه بالا می‌رود، خریداران در بالاترین قیمت سفارش‌گذاری کرده و عرضه کنندگان بسیار کمی حاضر به فروش سهام خود می‌شوند. با افزایش تقاضا و نبود عرضه صف خرید به‌وجود می‌آید.

ایجاد این صف به این دلیل است که عرضه‌کنندگان حاضر به فروش در بالاترین قیمت نیستند؛ از طرفی دیگر با توجه به وجود بازه قیمت امکان افزایش قیمت توسط تقاضاکنندگان نیست.

در شرایطی که هیچ عرضه کننده‌ای وجود نداشته باشد و تقاضای خرید سهام در سقف قیمت باشد در اصطلاح گفته می‌‌شود که سهم صف خرید شده و هر چه تعداد خریداران در صف بیشتر باشد، می‌گوییم صف خرید سنگین است.

برای صف فروش دقیقا عکس همین شرایط رخ می‌دهد؛ سهم با حجم بالایی در بازار عرضه شده و هیچ تقاضاکننده‌ای برای آن وجود ندارد. در این موقعیت است که لحظه به لحظه بر تعداد فروشندگان افزوده می‌شود، در حالی‌که هیچ خریداری وجود ندارد.

صف خرید و صف فروش

دلیل تشکیل صف خرید در بازار سرمایه چیست؟

این صف در یک سهم به دلیل تقاضای بالا ایجاد می‌شود که این تقاضای بالا ممکن است به دلایل زیر ایجاد ‌شود:

  • ارائه گزارش‌های مالی ماهانه یا سالانه مثبت شرکت؛
  • ارائه گزارش از برنامه‌های توسعه‌ای آینده شرکت؛
  • ایجاد جو روانی مثبت در کل بازار یا سهم به کمک شایعات؛
  • قرارگیری سهم در کف حمایتی خود در تحلیل تکنیکال؛
  • عرضه اولیه‌ها به دلیل استقبال اکثر معامله‌گران از شرکت‌های تازه‌وارد؛

دلیل تشکیل صف فروش چیست؟

صف فروش در یک سهم به دلیل عرضه بالا ایجاد می‌شود که این عرضه بالا ممکن است به دلایل زیر ایجاد شود:

  • ارائه گزارش‌های مالی ماهانه یا سالانه منفی شرکت؛
  • ارائه گزارشی از عدم دستیابی به برنامه‌های توسعه‌ای شرکت؛
  • ایجاد جو روانی منفی در کل بازار یا سهم با شایعات؛
  • قرارگیری سهم در نقطه مقاومتی خود در تحلیل تکنیکال؛

اولویت خرید یا فروش در صف‌ها با چه کسی است؟

در مواقع عادی اولویت خرید با فردی است که در بالاترین قیمت سفارش‌گذاری می‌کند؛ اما زمانی که بر تعداد تقاضاکنندگان افزوده می‌شود، تمامی تقاضاکنندگان در بالاترین قیمت بازه، سفارش‌گذاری می‌کنند و اولویت خرید بر اساس اولویت زمانی مشخص می‌شود.

معامله‌گری که زودتر از بقیه سفارش‌گذاری کرده باشد در اولویت بالاتری بوده و شانس بیشتری برای انجام معامله دارد.

اما ایستادن در این صف‌ها کار منطقی نیست؛ در ادامه صف خرید و صف فروش سهام چیست؟ به بررسی دقیق این موضوع خواهیم پرداخت.

چرا نباید در صف خرید یا فروش معامله کنیم؟

معامله در صف‌ها کار درستی نیست؛ زیرا هنگام تشکیل صف فروش اگر شما نیز وارد صف شوید و بخواهید سهم خودتان را بفروشید مطمئنا در انتهای صف خواهید بود.

اگر صف فروش فرو بریزد و سهام به فروش رود، نوبت فروش در نقطه‌ای به سهم شما می‌رسد که تقاضای قابل توجهی برای آن ایجاد شده است؛ بنابراین فروش در این نقطه توجیه عاقلانه‌ای ندارد.

یا اگر وارد صف خریدی شوید و منتظر خرید از این صف باشید، زمانی معامله شما انجام خواهد شد که عرضه بالایی برای سهم به‌وجود آمده که توانسته جوابگوی حجم عظیمی از تقاضاکنندگان باشد؛ پس خرید از این صف نیز کار منطقی و عاقلانه‌ای نیست.

مگر در صف خرید و صف فروش سهام چیست؟ موارد استثنایی که شما به‌عنوان سهامدار حقیقی زودتر از سایرین در صف قرار بگیرید یا به‌عنوان حقوقی با در دست داشتن قدرت مالی توانایی ایجاد صف را داشته باشید.

چگونه صف خرید را پیش‌بینی کنیم؟

با استفاده از مقایسه قیمت پایانی و قیمت معامله شده تا حدودی می‌توانیم حدس بزنیم که آیا روز بعد بر روی سهمی صف خرید ایجاد خواهد شد یا نه؟

البته لازم به ذکر است این روش صد درصد نبوده و صرفا با توجه به تجربیات معامله‌گری به‌دست آمده است.

اگر قیمت معامله شده فاصله 3 یا 2 درصدی مثبتی با قیمت پایانی داشته باشد، احتمال ایجاد صف خرید در روز بعدی برای این سهم دور از انتظار نیست.
البته به قدرت خریدار هم باید توجه ویژه‌ای داشته باشید؛ یعنی اگر تعداد خریداران کم صف خرید و صف فروش سهام چیست؟ بوده اما قدرت مالی آن‌ها بالا باشد و قیمت معامله شده از قیمت پایانی فاصله قابل توجهی داشته باشد، در این زمان است که به احتمال زیاد روز بعد صف خرید ایجاد خواهد شد.

چگونه صف فروش را پیش‌بینی کنیم؟

از عکس روش بالا برای پیش‌بینی صف فروش نیز می‌توانیم استفاده کنیم. اگر بین قیمت معامله شده و قیمت پایانی فاصله 2 یا 3 درصدی منفی وجود داشته باشد به شرط بالا بودن قدرت فروشنده، احتمال ایجاد صف فروش در روزهای آینده بسیار بالا است.

آیا صف‌های خرید یا فروش کاذب نیز وجود دارد؟

از موارد مهمی که در موضوع صف خرید و فروش وجود دارد، موضوع کاذب بودن برخی از این صف‌ها است. معامله‌گران باید در نظر داشته باشند که ایجاد هر صف خریدی بر روی سهم به منزله باارزش بودن و رشد آن در روزهای آینده نیست.

این مورد برای صف فروش هم صدق می‌کند؛ در واقع هر صف فروشی به منزله بی‌ارزش بودن سهم و نزول آن در روزهای آینده نیست.

صف خرید کاذب را چگونه تشخیص دهیم؟

برای تشخیص کاذب بودن صف خرید به قدرت خریدار و فروشنده دقت کنید؛ اگر در این صف قدرت فروشنده بالا بوده و یا فروشنده حقوقی بوده به واقعی بودن این صف خرید شک کنید.

این صف‌های خرید کاذب توسط سهامداران پرقدرت ایجاد می‌شوند تا در بالاترین قیمت ممکن بتوانند سهم خود را به فروش برسانند و از سهم خارج شوند.

معمولا بعد از ایجاد صف خرید کاذب و خروج سهامداران پرقدرت، شاهد نزول بی‌سابقه قیمت سهم می‌شویم.

صف خرید یا صف فروش در بورس چیست؟

وقتي حجم تقاضا براي يک سهم در بورس، از حجم عرضه آن سهم بيشتر باشد، براي آن سهم صف خريد تشکيل مي شود. تشکيل صف خريد براي يک سهم نشان دهنده اقبال سرمايه گذاران به آن سهم است.

در نقطه مقابل، وقتي حجم عرضـه يک سهم در بورس، بيشتر از حجم تقاضا براي آن سهم باشد، براي سهم مذکور صف فروش شکل مي گيرد. تشکيل صف فروش براي يک سهم، مي تواند حاکي از بي رغبتي سرمايه گذاران به آن سهـم است.

البته ذکر اين نکته ضروري است که هر اندازه ميزان نقدشوندگي در يک بورس بيشتر باشد، از حجم صف‌هي خريد و فروش سهام در آن بورس کاسته خواهد شد،
زيرا در همه شرايط اعم از افزايش و کاهش قيمت سهام، همواره متقاضي براي سهام وجـود دارد و اين، يعني روان‌بودن فرايند معاملات در بورس و قابليت نقدشوندگي بالا. در بورس ايران نيز در سال هاي اخير، ميزان نقدشوندگي بازار افزايش و از حجم صف‌هاي خريد و فروش، تا حد زيـادي کاسته شده است.

نکته‌ جالب و البته مهم درباره صف‌ خريد و فروش اين است که باتوجه به تأثير لحظه‌اي و بسيار سريع اطلاعات بر ميزان عرضه و تقاضاي سهام در بورس، معمولا بلافاصله پس از انتشار يک اطلاعات حائز اهميت درخصوص سهام، صف خريد يا فروش براي آن سهم تشکيل مي‌شود،
بنابراين سرعت عمل سرمايه‌گذاران در تصميم‌گيري براي خريد و فروش يک سهم در موفقيت آنها براي سرمايه‌گذاري بسيار حائز اهميت است.

براي مثال، انتشار خبري درخصوص آزادسازي نرخ سيمان، مي‌تواند موجب انتظار سرمايه‌گذاران براي افراد درآمد و سودآوري شرکت‌هاي سيماني و در نتيجه، افزايش تقاضاي آنها براي خريد سهام شود و همين امر، در فاصله کوتاهي، تشکيل صف خريد و افزايش قيمت سهام شرکت‌هاي سيماني را بدنبال خواهد داشت،
بنابراين سرمايه گذاراني که زودتر از ديگران براي خريد اين سهم اقدام کنند، طبيعتا بيشتر از ديگران سود بدست خواهند آورد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا